Vzhled stránek:
EN CZ
 Hrubé česle Hydrorax

Použití

Hrubé česle Hydrorax se používají jako kontinuální mechanické předčištění odpadní vody u komunálních čistíren odpadních vod.

Technický popis

Hrubé česle Hydrorax se skládají z:

  • nosného rámu
  • hrabla
  • česlicové mříže
  • hydraulických válců
  • hydraulického agregátu
  • hadic
  • žlábku na shrabky
  • elektrorozvaděče

Odpadní voda natéká na hrubé česle betonovým kanálem. Rám hrubých česlí je přikotven ke dnu a ke stěnám betonového kanálu. Nečistoty, které jsou větší, než je průlina česlí, jsou zachyceny na česlicové mříži, odpadní voda spolu s menšími nečistotami odtéká kanálem k dalšímu biologickému čištění. Česlicová mříž je stírána hrablem, které vyhrnuje zachycené nečistoty do žlábku na shrabky nebo do lisu na shrabky. Pohyb hrabla zajišťuje dvojice hydraulických válců, které jsou poháněny hydraulickým agregátem. Zařízení pracuje automaticky v závislosti na průtoku odpadní vody kanálem.

Hrubé česle Hydrorax Hrubé česle Hydrorax
Hrubé česle Hydrorax Hrubé česle Hydrorax

Materiálové provedení

Nosný rám, hrablo a česlicová mříž hrubých česlí jsou vyrobeny z korozivzdorné austenitické chrom-niklové oceli jakosti 1.4301 a 1.4307. Stírací a česlicová lišta je vyrobena z polyetylenu PE 1000.

Typová řada

Hrubé česle Hydrorax jsou vyráběny v sedmi typových řadách s označením H10, H20, H30, H40, H50, H60, H70 s rozdílnou velikostí průliny. Rozměry zařízení se při výrobě přizpůsobují dané velikosti kanálu a průtoku.

Typ Průlina [mm]
Hydrorax H 10 10
Hydrorax H 20 20
Hydrorax H 30 30
Hydrorax H 40 40
Hydrorax H 50 50
Hydrorax H 60 60
Hydrorax H 70 70
nákres hrubých česlí Hydrorax
nákres hrubých česlí Hydrorax