Vzhled stránek:
EN CZ
 Domovní čistírny odpadních vod Stainless Cleaner SC 4 - 50

vysoce kvalitní a cenově dostupné nerezové domovní čistírny odpadních vod pro 4 - 50 ekvivalentních obyvatel

Domovní čistírny odpadních vod (zkráceně ČOV) jsou optimálním řešením v těch lokalitách, kde není vybudována obecní splašková kanalizace, neboť v porovnání s náklady na vývoz jímek na odpadní vodu, jsou provozní náklady domovní čistírny odpadních vod zanedbatelné. Vyčištěnou vodu z domovní ČOV lze vypouštět přímo do vodoteče nebo v některých lokalitách ji lze zasakovat. Vyčištěnou vodu lze rovněž akumulovat v další nádrži umístěné za ČOV a například přes léto používat k závlaze trávníku, stromů, okrasných keřů nebo květin.

SC 4 SC 50
domovní ČOV SC 4 domovní ČOV SC 50

Domovní čistírny odpadních vod Stainless Cleaner se vyznačují:

  • vysokou účinností čištění odpadních vod (cca 90 - 98 %)
  • nízkými provozními náklady
  • tichým provozem bez zápachu
  • vysokou spolehlivostí provozu při minimální údržbě
  • vysokou životností
  • precizním provedením

Použití

Čistírny odpadních vod Stainless Cleaner typ SC 4, SC 8, SC 12, SC 15, SC 20, SC 25, SC 35, SC 50, jsou určeny pro čištění splaškových vod z rodinných a bytových domů, chat, provozoven, penzionů, restaurací, hotelů, částí obcí apod. Umožňují čištění odpadních vod ze sociálních zařízení, koupelen, automatických praček, myček na nádobí atd.

Popis technologie čištění odpadní vody

Čištění odpadních vod probíhá biologickým způsobem. Mikroorganismy potřebné pro proces čištění se v čistírně samy přirozeně nakultivují. Splašky představují pro mikroorganismy živiny a díky tomu, že je do čistírny přiváděn vzduch z dmychadla, mají mikroorganismy v ČOV optimální podmínky pro život a samy se zde množí. Od uvedení ČOV do provozu trvá zhruba 3 až 8 týdnů, než se mikroorganismy namnoží na potřebnou populaci. U větších čistíren se tento proces urychluje očkováním kalem z nějaké jiné dobře fungující ČOV.

Veškerá odpadní voda z domácnosti (tj. voda z WC, kychyně, pračky, myčky, vany, sprchy) nejprve natéká do prostoru mechanického předčištění – provzdušňovaného perforovaného nátokového koše. Nátokový koš slouží k zachycení hrubých nerozložitelných nečistot, např. pokud by se omylem do odpadu dostal např. hadr nebo nějaký plastový předmět, ovšem díky tomu, že je nátokový koš provzdušňovaný, tak v něm dochází na ostrých hranách otvorů k intenzivnímu rozrušování zachycených nečistot a veškerý odpad z WC včetně toaletního papíru se v něm rozloží a projde přes otvory do další části ČOV.

Mechanicky předčištěná odpadní voda natéká do hydraulicky míchaného prostoru denitrifikace, kde dochází k odstranění dusíkatého znečištění. Z denitrifikace natéká odpadní voda do provzdušňovaného prostoru aktivace. V aktivační nádrži dochází k odstranění organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Směs aktivovaného kalu a vyčištěné vody dále natéká do vertikální dosazovací nádrže, kde se vyčištěná voda odděluje od aktivovaného kalu. Vyčištěná voda odtéká přes pilovitý přeliv do odtokového potrubí. Kal, který se usazuje na dně dosazovací nádrže je odsáván recirkulačním hydropneumatickým čerpadlem (mamutkou) zpět do denitrifikace.

K zajištění provzdušňování aktivace, k recirkulaci kalu, míchání denitrifikace a provzdušňování nátokového koše slouží membránové dmychadlo s nízkou spotřebou elektrické energie (např. u čtyřčlenné rodiny je spotřeba elektrické energie připadající na provoz ČOV asi 0,72 až 0,96 kWh za den). Dmychadlo je umístěno mimo vlastní ČOV, nejčastěji v garáži, technické místnosti nebo nějakém zděném či dřevěném přístřešku. Chod dmychadla je řízen pomocí spínacích hodin.

SECOH EL-60 Spínací hodiny
dmychadlo SECOH EL-60 pro ČOV SC 4 detail spínacích hodin

Materiálové provedení

Čistírny odpadních vod SC 4 – SC 50 jsou vyráběny z prvotřídní korozivzdorné austenitické chrom-nikl-molybdenové oceli - jakost 1.4571 (AISI 316Ti, ČSN 17 348) nebo 1.4404 (AISI 316L, ČSN 17 349), která se pro svoji extrémní korozní odolnost využívá zejména v chemickém průmyslu. Z pohledu využití tohoto materiálu na čistírny odpadních vod je třeba kromě korozní odolnosti vyzvednout i jeho značnou mechanickou odolnost a schopnost bez problémů odolávat i jakkoliv vysokým mrazům. Použitím tohoto výjimečného materiálu je dosaženo vysoké životnosti výrobku a díky jeho vysoké pevnosti není nutné ČOV Stainless Cleaner až do typu SC 20 (včetně) obetonovávat.

Konstrukční řešení

Čistírny odpadních vod SC 4 – SC 50 jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti čištění, spolehlivosti provozu, jednoduchosti obsluhy, úspornosti a minimální údržby. Tyto charakteristiky jsou docíleny díky optimálnímu uspořádání, tvaru a velikosti jednotlivých technologických částí ČOV, dále díky dostatečnému dimenzování vnitřních technologických prvků (hydropneumatická čerpadla, rozvody vzduchu) a v neposlední řadě díky tomu, že okysličování a veškeré mechanické pochody v čistírně (recirkulace, míchání) zabezpečuje vzduch, jehož zdrojem je dmychadlo. Domovní ČOV Stainless Cleaner tedy neobsahují žádné mechanické rotující části, které bývají zdrojem častých poruch a příčinou vysoké spotřeby elektrické energie.

Montáž

Montáž je vždy prováděna buď přímo firmou Metal-Management nebo prostřednictvím autorizovaných obchodních zástupců. Ze strany zákazníka se předpokládá před montáží vyhloubení stavební jámy, vybetonování podkladní desky, položení přívodní a odtokové kanalizace a zajištění výkopu pro vzduchovací potrubí od dmychadla k ČOV. Vlastní montáž je otázkou pouze několika hodin a spočívá v usazení čistírny do výkopu na betonovou desku, napojení nátoku a odtoku (potrubí vždy napojujeme 1 m před a 1 m za ČOV), položení vzduchovacího potrubí od dmychadla k ČOV, napuštění ČOV vodou, seřízení ventilů, odzkoušení ČOV a zaškolení obsluhy.

Montáž SC 4 Montáž SC 20
montáž ČOV SC4 montáž ČOV SC20

video - montáž domovní ČOV SC 20

Zakrytí ČOV

Zakrytí ČOV je řešeno elegantním, praktickým a odolným vodostálým víkem, které je dvoudílné, opatřené panty a dá se i uzamykat pro zamezení přístupu do ČOV. Víko je vyrobeno z foliované vodostálé překližky a je lemováno nerezovým plechem.

Zakrytí SC 4 Zakrytí SC 4

Parametry vyčištěné vody

Při dodržení projektovaných hodnot vstupního látkového a hydraulického zatížení čistíren odpadních vod SC 4 - SC 50 dosahuje kvalita vyčištěné odpadní vody následujících průměrných hodnot:

BSK5 15 mg/l
CHSKCr 75 mg/l
NL 25 mg/l

Praxí bylo prokázáno, že při řádném provozování ČOV dle pokynů v provozním řádu, lze dosahovat i jednomístných hodnot BSK5.

Technické údaje ČOV SC 4 – SC 50

Typ Počet
napojených
obyvatel
Q
(m3/d)
BSK5
(kg/d)
D
(mm)
H
(mm)
VN
(mm)
VO
(mm)
Hmotnost
(kg)
Spotřeba
el. energie
(kWh/d)
SC 4 2 - 6 0,6 0,24 1400 1800 1230 1100 130 0,72
SC 8 7 - 10 1,2 0,48 1600 1800 1230 1100 150 1,02
SC 12 11 - 15 1,8 0,72 1600 2350 1550 1450 190 1,44
SC 15 13 - 18 2,4 0,9 1800 2350 1550 1450 210 2,00
SC 20 16 - 22 3,0 1,2 2000 2350 1550 1450 250 2,40
SC 25 23 - 29 3,8 1,5 2500 2350 1550 1300 350 4,80
SC 35 30 - 39 5,4 2,1 2600 2350 1800 1550 400 5,40
SC 50 40 - 55 7,5 3,0 2800 2500 2050 1800 610 6,0
Rozměrový výkres
Nákres ČOV SC 4 - SC 50
Manipulace SC 50
manipulace s ČOV SC 50

Záruka

  • 48 měsíců na ČOV (platí pouze pro ČOV nainstalované přímo firmou Metal Management)
  • 24 měsíců na dmychadlo a vodostálé víko

Servis

Na domovní ČOV Stainless Cleaner je poskytován kompletní záruční i pozáruční servis.

Certifikace

Domovní čistírny odpadních vod Stainless Cleaner jsou certifikovány organizací TÜV CZ a jsou navrženy a vyráběny v souladu s evropskou normou ČSN EN 12 566-3 („mají CE“).