Vzhled stránek:
EN CZ
 Separátory písku

Použití

Separátory písku s integrovanou pračkou písku představují účinný způsob separace písku na čistírnách odpadních vod s nátokem z čerpací stanice. Na rozdíl od lapáků písku nevyžadují separátory náročnou stavební připravenost, jejich instalace je jednoduchá, pouze se postaví na podlahu dovnitř budovy.

Technický popis

Separátor písku se skládá z válcové nádoby s kónickým dnem. Ve středu separátoru je umístěn uklidňovací válec, do kterého je tangenciálně přiveden nátok z čerpací stanice. Odpadní voda po opuštění uklidňovacího válce ztratí rychlost, ovšem částice, které jsou těžší než voda (písek) mají větší kinetickou energii a pokračují po spirálové trajektorii směrem ke dnu separátoru. Prostor pod uklidňovacím válcem je vybaven jemnobublinnou aerací a rovněž meziprostor mezi uklidňovacím válcem a vnější stěnou separátoru je jemnobublinně aerován. Aerace zajistí, že sedimentující písek je dokonale proprán. Veškeré lehké částice vyflotují na hladinu, odkud pak odtékají potrubím do denitrifikace. Plovoucí nečistoty z uklidňovacího válce jsou rovněž odváděny do odtoku separátoru a dále pak do denitrifikace. V případě, že natékající odpadní voda obsahuje velké množství tuku, pak vyflotovaný tuk z hladiny uklidňovacího válce bude odváděn do kalojemu. Separátory písku jsou vyráběny ve třech verzích.

SEPP 5f SEPP 5w
Separátor písku SEPP 5filter Separátor písku SEPP 5worm

SEPPfilter

Je vybaven filtrační jednotkou, do které je písek ze dna separátoru odsáván hydropneumatickým čerpadlem. Filtrační jednotka se skládá z filtračního vaku, který je mechanicky upnut k vyústění hydropneumatického čerpadla a je vsunut do speciálně upravené popelnice, která je pro snadnou manipulaci opatřena kolečky. U dna popelnice je otvor, kudy odtéká filtrát do denitrifikace. Po naplnění vaku pískem se vak odepne od potrubí, popelnice se odveze na místo shromažďování odpadu a nechá se vyprázdnit vozem na svoz komunálního odpadu.

SEPPcontainer

Filtrační jednotka je nahrazena odvodňovacím kontejnerem. Písek shromážděný v odvodňovacím kontejneru je nutné manuálně lopatou naházet do kontejneru na odpad.

SEPPworm

U této verze se šnekovým dopravníkem písku dopadají těžké částice přímo do násypky dopravníku, odkud jsou pak transportovány do přistaveného kontejneru.

Materiálové provedení

Veškeré komponenty separátorů písku SEPP, které přicházejí do kontaktu s odpadní vodou jsou vyrobeny z korozivzdorné austenitické chrom-niklové oceli jakosti 1.4301 (dle ČSN se jedná o ocel 17 240).

SEPP 5w Odseparovaný písek
Separáror písku SEPP 5worm v provozu Odseparovaný písek ze separátoru písku SEPP 12worm

Typová řada

Separátory písku SEPPfilter, SEPPcontainer a SEPPworm se vyrábějí ve třech typových řadách s rozdílným průměrem separátoru a maximálním možným průtokem.

Typ Průtok Qmax
[l/s]
Průměr
separátoru
[m]
SEPP 5 5 1,1
SEPP 12 12 1,3
SEPP 22 22 1,5