Vzhled stránek:
EN CZ
 Sítopásové kalolisy Compacteron

Použití

Sítopásový lis Compacteron představuje účinný způsob odvodnění kalu na komunálních čistírnách odpadních vod.

Sítopásový lis Compacteron C8
Compacteron C8

Technický popis

Kalolis Compacteron se skládá z:

 • nosného rámu
 • vtokové homogenizační nádoby
 • soustavy válců
 • pásových sít
 • jednotky pro přípravu a dávkování flokulantu
 • kalového čerpadla
 • vysokotlakého čerpadla ostřikové vody
 • dvou soustav ostřikovacích trysek
 • elektromotoru s převodovkou a variátorem
 • kompresoru
 • van pro zachycení filtrátu
 • výsypky na odvodněný kal

Kal po smísení s flokulantem tangenciálně natéká do homogenizační nádoby (2), odkud je rovnoměrně přiváděn na pás do zóny gravitačního odvodnění (11). Filtrát z této zóny je odváděn do horní vany (3), následně pak do střední (4) a spodní vany (5). Kal pokračuje dále do zóny strojního odvodnění, kdy je přiváděn mezi dvě pásová síta (7, 8) a následně veden přes soustavu válců, takže dojde k intenzivnímu lisování. Filtrát je odváděn přes střední (4) a dolní vanu (5) do denitrifikace nebo čerpací jímky. Vylisovaný kal je pomocí stíracích lišt shrnován z pásů a dopadá přes výsypku (6) na pásový dopravník, odkud je transportován do přistaveného kontejneru. Pásy jsou čištěny ostřikem vodou z trysek (9), tlakem cca 6 bar. Systém ostřikových trysek je připevněn pomocí rychlospojek, takže jej lze v případě potřeby snadno odpojit a vyčistit. Hnací válce jsou pogumované. Rotaci hacích válců zajišťuje elektromotor s převodovkou a variátorem, proto lze nastavit rychlost pohybu pásů podle charakteru kalu. Středění válců je zajištěno pneumaticky (10).

Sítopásový lis Compacteron C8
1 - nosný rám, 2 - vtoková homogenizační nádoba, 3 - horní vana, 4 - střední vana, 5 - spodní vana, 6 - výsypka,
7 - horní pás, 8 - spodní pás, 9 - ostřik pásů, 10 - středění pásů, 11 - zóna gravitačního odvodnění

Materiálové provedení

Nosný rám, soustava válců, vtoková homogenizační nádoba, vany, výsypka a jednotka pro přípravu a dávkování flokulantu jsou vyrobeny z korozivzdorné austenitické chrom-niklové oceli jakosti 1.4301 (v dřívějším značení dle ČSN se jedná o ocel 17 240).

Typová řada

Kalolisy Compacteron jsou vyráběny ve čtyřech typových řadách s označením C2, C3, C6 a C8 s rozdílným výkonem a šířkou pásu.

Typ Šířka pásu
[mm]
Q
[m3/h]
Compacteron C2 600 0,5 - 3
Compacteron C3 600 2 - 4
Compacteron C6 800 3 - 8
Compacteron C8 1000 6 - 10
Compacteron C10 1250 8 - 13

Sítopásový lis Compacteron C6 v provozu