Vzhled stránek:
EN CZ
 Montážní práce
  • montáže domovních čistíren odpadních vod
  • montáže technologických vestaveb pro komunální čistírny odpadních vod
  • montáže a demontáže ocelových konstrukcí
  • montáže technologických celků
montáž kalolisu montáž kalolisu
transport a instalace kalolisu pro úpravnu důlních vod Svatava,
zařízení je umístěno v prvním patře provozní budovy, hmotnost 30 tun