Vzhled stránek:
EN CZ
 Hradítka / stavítka

Použití

Stavítka s elektropohonem i stavítka s ručním ovládáním jsou určena k uzavírání, otevírání resp. k regulaci průtoku vody v otevřených kanálech. Uplatnění nacházejí především v čistírnách odpadních vod, v úpravnách vod, ve vodohospodářských závlahových systémech, kde umožňují snadné a rychlé hrazení přívodních nebo odtokových kanálů, v automatizaci čistíren a úpraven vod a v dalších provozech s rozvody vod v otevřených kanálech.

Hradítka / stavítka Hradítka / stavítka

Technický popis

Nosnou částí stavítek je profilový rám uzpůsobený pro usazení a zabetonování jeho vnějších částí do drážek ve stěnách kanálu. Vnitřní plochy jsou opatřeny těsnícím vedením stavidlové desky.

jednovřetenové stavítko kanálové s ručním ovládáním jednovřetenové stavítko kanálové s elektropohonem
jednovřetenové stavítko kanálové s ručním ovládáním jednovřetenové stavítko stěnové čtyřstranně těsnící s ručním ovládáním
jednovřetenové stavítko kanálové s ručním ovládáním jednovřetenové stavítko kanálové s elektropohonem
jednovřetenové stavítko kanálové s elektropohonem dvouvřetenové stavítko kanálové s elektropohonem

Svislý pohyb desky je řešen pomocí pohybového šroubu, jehož otáčení se provádí ručně nebo elektromotorem. Jako pohonné jednotky jsou používány servomotory MODACT nebo SCHIEBEL. Svislý posuv desky stavítka lze ovládat dálkově z řídícího pracoviště. Krajní polohy desky stavítka jsou vymezeny koncovými spínači, které v krajních polohách vypnou chod elektromotoru. Servomotory jsou chráněny proti přetížení jednotkou momentového vypínání, která odpojí elektromotor od sítě, překročí-li krouticí moment na výstupním hřídeli nastavenou mezní hodnotu. Servopohony jsou vybaveny i ručním ovládacím kolem.

Materiálová provedení

Stavítka jsou vyrobena z austenitické Cr-Ni oceli 1.4301 (v dřívějším značení dle ČSN se jedná o ocel 17 240).

Hradítka / stavítka Hradítka / stavítka

Typová řada

Hradítka / stavítka