Vzhled stránek:
EN CZ
 Integrované mechanické předčištění

Použití

Integrované mechanické předčištění, spojující v sobě rotační bubnové síto a separátor písku, představuje vrchol mezi zařízeními na mechanické předčištění odpadní vody a je rovněž optimální volbou z hlediska investičního i nároků na prostor. V rotačním bubnovém sítu dochází k oddělení pevných nerozpustných látek větších než je velikost ok síta. Odpadní voda spolu s menšími nečistotami gravitačně odtéká dolů pod síto, kde je následně přiváděna do separátoru písku, jehož princip je popsán na stránce věnované separátorům. Látky zachycené na sítu jsou pomocí čtyř rotujících kartáčů upevněných na hřídeli vyhrnovány přes výstupní skluz do přistaveného kontejneru nebo volitelně může být integrované mechanické předčištění doplněno šnekovým lisem s propíráním shrabků pro zajištění minimálního obsahu zbytkových organických látek a zmenšení objemu shrabků, zachycených rotačním bubnovým sítem.

Integrované mechanické předčištění Integrované mechanické předčištění
Integrované mechanické předčištění RBS-SEPPfilter Integrované mechanické předčištění RBS-SEPPworm
Integrované mechanické předčištění s lisem na shrabky
Verze RBS-SEPPcontainer a verze RBS-SEPPworm s lisem na shrabky

Materiálové provedení

Zařízení je vyráběno z korozivzdorné austenitické chrom-niklové oceli jakosti 1.4301 (v dřívějším značení dle ČSN se jedná o ocel 17 240).

Typová řada

Integrované mechanické předčištění RBS-SEPPfilter, RBS-SEPPcontainer a RBS-SEPPworm je vyráběno ve třech typových řadách odstupňovaných podle maximálního průtoku.

Typ Průtok Qmax
[l/s]
RBS 600x750 - SEPP 5 5
RBS 1100x750 - SEPP 12 12
RBS 1100x1000 - SEPP 22 22
na požádání > 22