Vzhled stránek:
EN CZ
 Zařízení na odvodnění kalu Stainless Sacker

Použití

Zařízení na odvodnění kalu Stainless Sacker slouží k odvodňování primárního a stabilizovaného aktivovaného nebo smíšeného kalu. Princip odvodnění kalu spočívá v dávkování polymerního flokulantu do kalu, který se po smísení s flokulantem vysráží a následně filtruje přes filtrační pytle. Zahuštěný kal zůstává uvnitř pytlů a filtrát je odváděn zpět do denitrifikace. Zařízení je velice jednoduché, provozně spolehlivé, investičně nenáročné a nachází uplatnění na všech čistírnách odpadních vod, kde je třeba levně a účinně vyřešit nakládání s kalem. Produkovaný zahuštěný kal má ve srovnání s nezahuštěným stavem po dvanácti hodinách až 20krát menší objem.

zařízení Stainless Sacker S3 zařízení Stainless Sacker S4
zařízení Stainless Sacker S3 zařízení Stainless Sacker S4

Technický popis

Zařízení se skládá z odvodňovací skříně s hrdly pro upnutí filtračních pytlů pomocí rychloupínacích spon, dále z dávkovacího zařízení polymerního flokulantu, přívodního potrubí kalu, kalového čerpadla a směšovacího potrubí. Z kalové nádrže je kal přiváděn pomocí čerpadla přes směšovací potrubí do odvodňovací skříně. Do směšovacího potrubí je dávkován polymerní flokulant, jehož účinkem se kal začne srážet do vloček a tento vysrážený kal je přiveden do odvodňovací skříně a hrdly se dostává do filtračních pytlů. Filtrační pytle stojí na roštu, přes který odtéká filtrát potrubím zpět do denitrifikace. Skříň je vybavena sondou pro hlídání hladiny a je vybavena přepadem pro případ poruchy. Dávkovací zařízení polymerního flokulantu zahrnuje zásobní nádrž s míchadlem a dávkovacím čerpadlem. Chod zařízení a konec cyklu je signalizován kontrolním světlem na rozvaděči.

schéma zařízení Stainless Sacker
schéma zařízení Stainless Sacker

Materiálové provedení

Odvodňovací skříň, zásobní nádrž na flokulant, hřídel míchadla s lopatkami a rychloupínací spony jsou vyrobeny z korozivzdorné austenitické chrom-niklové oceli jakosti 1.4301 (dle ČSN se jedná o ocel 17 240). Přívodní a směšovací potrubí je vyrobeno z polypropylenu.

Typová řada

Typ Počet pytlů Množství zpracovaného
kalu [m3]
Maximální kapacita
ČOV
S3 3 3 - 4,5 500 EO
S4 4 4 - 6 1000 EO
S6 6 6 - 9 1500 EO
zařízení Stainless Sacker S3 v provozu kal odvodněný po 12 hodinách
zařízení Stainless Sacker S3 v provozu kal odvodněný po 12 hodinách