Vzhled stránek:
EN CZ
 Prezentace společnosti

Společnost Metal-Management byla založena v roce 1992. Původně byla zaměřena na obrábění a svařování nejrůznějších součástí na zakázku. Brzy po vzniku společnosti se však naskytla příležitost podílet se na dodávkách technologických vestaveb pro komunální čistírny odpadních vod. Díky spokojenosti odběratelů s vysokou kvalitou a dobrou cenou dodávaných komponentů a díky řadě inovací, které naši technici vnesli do jednotlivých dílů, objem zakázek na technologické vestavby komunálních čistíren odpadních vod postupem času narůstal. V této době začala naše společnost rovněž spolupracovat s významnými odborníky v oblasti čištění odpadních vod.

Sídlo společnosti Sídlo společnosti
sídlo společnosti Metal-Management

Naše ČOV se v literatuře označují jako mechanicko-biologické aerobní čistírny odpadních vod s vnořenou dosazovací nádrží (dosazovací nádrž je vložena do aktivační nádrže). Jsou založeny na principu nízko zatížené aktivace s nitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Tato technologie patří mezi nejprogresivnější technologie čištění odpadních vod a to je jeden z důvodů proč je zařazena mezi BAT (Best Available Techniques - nejlepší dostupné technologie).

ČOV Česká Skalice (15000 EO) ČOV Borsodbota (2700 EO)
ČOV Česká Skalice (15 000 EO) ČOV Borsodbóta (2 700 EO)

V roce 1999 začala společnost Metal-Management vyrábět domovní čistírny odpadních vod pro 4 – 50 EO v celonerezovém provedení. Tyto domovní ČOV pojmenované „Stainless Cleaner“ získaly řadu ocenění na výstavách a veletrzích a brzy se staly velmi žádanými mezi zákazníky. Označení „Stainless Cleaner“ se začalo používat i pro naše větší ČOV (větší než pro 50 EO).

domovní ČOV SC 4 domovní ČOV SC 50
domovní ČOV SC 4 domovní ČOV SC 50

Od roku 2000 představuje výroba technologických vestaveb pro komunální ČOV, výroba domovních ČOV a komponentů pro komunální ČOV (např. stavítka, zařízení na strojní těžení štěrku a písku česlicové koše apod.) asi 95 % veškeré produkce společnosti.

V roce 2004 byla naše společnost certifikována podle norem ISO 9001 a ISO 14001. Neustále vylepšujeme všechny naše produkty a rozšiřujeme náš výrobní program o výrobky nové. Od roku 2006 vyrábíme balené čistírny odpadních vod pro 75, 100 a 150 EO v celonerezovém provedení. Od roku 2008 jsme začali vyrábět také stroje pro mechanické předčištění odpadní vody – jmenovitě se jedná o rotační bubnová síta „RBS“ a šroubové česle „ScreenHelix“. Od roku 2009 se skupina strojů pro mechanické předčištění rozrostla o separátory písku „SEPP“ a integrované mechanické předčištění „RBS-SEPP“.

zařízení pro strojní těžení štěrku a písku stavítka a česlicový koš
zařízení pro strojní těžení štěrku a písku stavítka a česlicový koš
balená ČOV SC 100 ve dvou nerezových nádržích rotační bubnové síto RBS a šroubové česle ScreenHelix
balená ČOV SC 100 ve dvou nerezových nádržích rotační bubnové síto RBS a šroubové česle ScreenHelix

Naše společnost je schopna poskytnout svým zákazníkům komplexní služby od návrhu, přes výrobu a montáž až po záruční a pozáruční servis.

Kromě uplatnění na domácím trhu, rovněž naše výrobky vyvážíme do Polska, Rumunska, Německa, Maďarska, Slovenska, Chorvatska, Srbska a na Ukrajinu.

V současnosti má naše společnost 49 zaměstnanců.

Společnost Metal-Management vyrobila od začátku své existence až do 31. prosince 2015 čistírny odpadních vod pro 718 852 EO.