Vzhled stránek:
EN CZ
 Doplňková příslušenství k domovním ČOV Stainless Cleaner

Ochranná šachta s filtrem

Ochrannou šachtu s filtrem se doporučuje instalovat za domovní ČOV tam, kde vyčištěná voda odtéká do vsakovacího systému nebo do zemního filtru. Ochranná šachta chrání vsakovací systém nebo zemní filtr před zanesením jemnými částicemi a prodlužuje tudíž jeho životnost. Filtr v šachtě je tvořen rohožemi Matala FSM z polypropylenových vláken vrstvených do desek tloušťky 40 mm s různou velikostí štěrbin. Pro snadnou údržbu jsou rohože připevněny na tyči, dají se z šachty snadno vyjmout a vyčistit hadicí s vodou. Ochrannou šachtu s filtrem lze rovněž integrovat do akumulační nádrže na vyčištěnou vodu za účelem dosažení vyšší jakosti vody používané k závlaze.

Šachta s filtrem Šachta s filtrem
ochranná šachta s filtrem za ČOV

Čerpací jímky

Čerpací jímky se instalují v těch případech, kdy místní podmínky nedovolují využití gravitačního nátoku nebo odtoku z ČOV.


Akumulační nádrže na vyčištěnou vodu

Akumulační nádrže slouží k zachycení vyčištěné odpadní vody, kterou lze používat k závlaze trávníku, okrasných keřů či květin.

ČOV s ČJ a akumulační nádrží
domovní ČOV SC 8 s čerpací jímkou a akumulační nádrží

Přístřešky na dmychadla

Pro dmychadla u ČOV SC 25 – SC 50 nabízíme keramické přístřešky, pro dmychadla u ČOV SC 75 – SC 150 nabízíme nerezové přístřešky.

Keramický přístřešek Nerezový přístřešek
keramický přístřešek na dmychadla pro ČOV SC 25 - SC 50 nerezový přístřešek na dmychadlo pro SC 75 – SC 150