Vzhled stránek:
EN CZ
 Rotační bubnová síta

Použití

Rotační bubnové síto se používá jako kontinuální mechanické předčištění odpadní vody u komunálních čistíren odpadních vod.

Technický popis - rotační síto pro tlakovou kanalizaci

Rotační bubnové síto se skládá z:

 • nátokového hrdla
 • obloukového síta
 • rotujících kartáčů
 • výstupního skluzu pro odvod shrabků
 • vany s odvodem předčištěné vody
 • převodovky s elektromotorem
 • víka
 • stojanu
 • kontejneru na shrabky
Rotační bubnové síto Rotační bubnové síto
Rotační bubnové síto pro tlakovou kanalizaci

Odpadní voda natéká přes nátokové hrdlo do vany, ve které je upevněno síto ve tvaru části válcové plochy. Na sítu dochází k oddělení pevných nerozpustných látek větších než je velikost ok síta. Odpadní voda spolu s menšími nečistotami gravitačně odtéká dolů pod síto, kde je odváděna odtokovým potrubím k dalšímu biologickému čištění. Látky zachycené na sítu jsou pomocí čtyř rotujících kartáčů, upevněných na hřídeli, vyhrnovány přes výstupní skluz do přistaveného kontejneru. Rotaci kartáčů zajišťuje elektromotor s převodovkou. Celá síto je usazeno na stojanu a opatřena odklopným víkem.

Technický popis - rotační síto pro gravitační nátok

Rotační bubnové síto se skládá z:

 • nátokového hrdla
 • obloukového síta
 • vany s odvodem předčištěné vody
 • rotujících kartáčů
 • perforovaného provzdušňovaného a vyjímatelného žlábku na shrabky
 • obtokové vany s ručně stíranými česlemi
 • převodovky s elektromotorem
 • víka
Rotační bubnové síto Rotační bubnové síto
Rotační bubnové síto pro gravitační nátok

Odpadní voda natéká přes nátokové hrdlo do vany, ve které je upevněno síto ve tvaru části válcové plochy. Na sítu dochází k oddělení pevných nerozpustných látek větších než je velikost ok síta. Odpadní voda spolu s menšími nečistotami gravitačně odtéká dolů pod síto, kde může volně vytékat do denitrifikace, nebo může být odváděna ze spodní části síta odtokovým potrubím k dalšímu biologickému čištění. Látky zachycené na sítu jsou pomocí dvou rotujících kartáčů, upevněných na hřídeli, vyhrnovány do perforovaného koše, který je pro snadné vyjímání vybaven zvedacím zařízením. Koš je provzdušňován, čímž je zajištěno dokonalé proprání zachycených nečistot a jejich částečná degradace. Rotaci kartáčů zajišťuje elektromotor s převodovkou. Pro případ výpadku elektrické energie nebo poruchy je síto vybaveno obtokovou vanou s ručně stíranými česlemi. Celé síto je opatřeno odklopným víkem.

Materiálové provedení

Veškeré komponenty rotačního bubnového síta, které přicházejí do kontaktu s odpadní vodou jsou vyrobeny z korozivzdorné austenitické chrom-niklové oceli jakosti 1.4301 (dle ČSN se jedná o ocel 17 240). Vlákna kartáčů jsou vyrobena z polyamidu.

Typová řada

Zařízení je vyráběno ve čtyřech typových řadách s označením RBS 600x750, RBS 600x1000, RBS 1100x750 a RBS 1100x1000 s rozdílnou velikostí síta a průtokem.

Typ Průtok Qmax
[l/s]
RBS 600x750 7
RBS 600x1000 12
RBS 1100x750 20
RBS 1100x1000 30